czwartek, 31 marca 2016

Wieża Magusa - raport bitewny - Łowcy czarownic vs Elfowie Wysokiego Rodu|Magus tower - after battle report - Witch hunters vs High Elves

Witajcie!

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa jeszcze nie czytał, to na Danse Macabre dostępne są odnośniki do relacji z turnieju Warheim FS, który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.


Natomiast dziś mam mam dla was raport bitewny z potyczki według zasad scenariusza Wieża Magusa, którą wraz z Radzikiem rozegrałem w marcu w klubie Inny Wymiar.

Ponadto, w poniższym raporcie możecie przyjrzeć się także bliżej macie do gry Wargames terrain mat – Cobblestone od Deep-Cut Studio.

Deep-Cut Studio jest jednym ze sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, a mata do gry będzie jedną z nagród które będzie można wygrać w trakcie wydarzenia.
Hello!

If any of you have not yet read on Danse Macabre are links to the relationship of the tournament Warheim FS, which took on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report by the rules scenario Magus tower, which together with Radzik I played in March in the club Inny Wymiar.

Furthermore, in this report you can also look at the closer mat to the game Wargames terrain mat – Cobblestone from the Deep-Cut Studio.

Deep-Cut Studio is one of the sponsors of the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods and the mat to the game will be one of the prizes that will be won in the course of events.

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle
Po kilku starciach stoczonych w ruinach Oldenlitz kompania Łowców czarownic dotarła wreszcie pod Wieżę Magusa, w której zamknął się przeklęty czarnoksiężnik.

Niestety nim Łowcy czarownic zdołali wyważyć chronione magią wrota do posępnej wieży, w ruinach miasta pojawił się nowy wróg. Oto bowiem plugawi Elfowie Wysokiego Rodu przybyli na ratunek uwięzionemu wewnątrz budynku czarnoksiężnikowi.


Łowcy czarownic stłoczeni na schodach wieży zostali zdradziecko zaatakowani przez Elfów, którzy ze znacznej odległości razili ludzi wystrzelonymi w łuków strzałami...
After a few battles fought in the ruins Oldenlitz  campaign Witch hunters finally reached the tower Magus, which closed damned a sorcerer.

Unfortunately, the Witch hunters failed to break the magic protected the gates to the gloomy tower. And in the ruins of the city there is a new enemy. Behold, they defile the High Elves came to the rescue trapped inside the building sorcerer.

Witch hunters crowded on the stairs of the tower were treacherously attacked by Elves, who from a distance shooting people with arrows releases on the bows...

Początek   |   Beginning
Inkwizytor postanowił podzielić kompanię na dwie grupy.

I tak Flagelanci wraz z Zelotami ze słowami Litanii nienawiści na ustach, w akompaniamencie ujadania Psów ruszyli w kierunku Elfów. 

Jednak łucznicy Elfów skutecznie unikali walki wręcz, zasypując za to nacierających Sigmarytów deszczem strzał. 

I choć z początku nieskuteczny, to w końcu ostrzał Elfów zaczął zbierać żniwa. 

Pierwszy padł na ziemię przeszyty strzałami Flagelant, po nim padł Zelota i strącony z tarasu Kusznik z Tilei. Również jeden z Łowców czarownic został raniony posłaną z oddali strzałą...
Inquisitor decided to divide a company into two groups.

And so Flagellant with Zealots with the words of the Litany of hatred on his lips, a chorus of barking dogs moved in the direction of the Elves.

However, Elven archers successfully avoided combat, spraying for oncoming human rain shot.

And although at first ineffective, then finally firing the Elves began to gather the harvest.

The first fell to the ground pierced by arrows Flagelant, after it fell Zealot and knocked off from the terrace The crossbowman of Tilea. Also, one of the witch hunters was wounded a deputy from afar arrow...

Rozwinięcie   |   Battle...niewiele lepiej wiodło się Łowcom czarownic w walce wręcz. Bo choć pierwsze dopadły wroga Psy, to jednak zwierzęta nie podołały Mistrzowi Miecza, który bez wysiłku unieszkodliwił agresywnego czworonoga. Również drugi z Flagelantów padł potraktowany toporem Białego Lwa.

I choć stojących na schodach Łowców czarownic skutecznie chroniły odmawiane przez duchownych modlitwy, to Sigmaryci nie byli w stanie odpowiedzieć skutecznym ostrzałem, bowiem pistolety pojedynkowe nie mogły równać się zasięgiem z łukami Elfów.
... not much better were doing Hunter witch in combat. Because although the first enemy caught up with dogs, however, the animals have not defeated the Master Sword, which effortlessly neutralize aggressive pet. Also, the second Flagelantów fallen treated ax of the White Lion.

And while standing on the steps of the Witch hunters effectively protect recited by the clergy prayer, Sigmarites were not able to answer an effective attack, since dueling pistols could not match the reach of the arches of the Elves.

Zakończenie   |   End
Inkwizytor nie mogąc stawić czoła kryjącym się w oddali Elfom, którzy miast walczyć twarzą w twarz, niczym szczury kłębili się na murach, wydał rozkaz odwrotu i Łowcy czarownic ustąpili pola czarnoksiężnikom z Ulthuanu.

I choć Elfowie Wysokiego Rodu obronili ukrytego za murami wieży kamrata, to sami zapłacili za to wysoką cenę. Oto bowiem na polu bitwy pojawiła się grupa toczonych zarazą mieszczan, która ku uciesze Nurla, rozsiewała plagę wśród ruin miasta, a zdradliwa choroba dotknęła wszystkich obecnych na polu bitwy wojowników.

Jak się później okazało większość zarażonych przeżyła, zaraza zabiła tylko, Sigmarowi niech będą dzięki!, przeklętego Maga Elfów Wysokiego Rodu, który padł powalony gorączką i skonał w męczarniach.
Inquisitor can not face hiding in the distance Elves, who are the cities to fight face to face, like rats milled about on the walls, he gave the order to retreat and witch hunters resigned field warlocks of Ulthuan.

And while the High Elves defended hidden behind the walls of the tower companion, it themselves paid a high price. Behold on the battlefield appeared in the group infected with plague townspeople who to the delight of Nurla, he sowed plague among the ruins of the city, and the treacherous disease touched everyone present on the battlefield warriors.

As it turned out, most infected survived the plague killed only, Sigmar be praised!, damn mage of the High Elves, who fallen struck down by fever and died in agony.

Posłowie   |   Epilogue


I na koniec kilka zdjęć maty do gry Wargames terrain mat - Cobblestone od Deep-Cut Studio.
And finally some pictures of the mat to play Wargames terrain mat - Cobblestone from the Deep-Cut Studio.
***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 29 marca 2016

Podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 4 z 6.

Przygotowałam czwarty z sześciu tomów podręcznika w wersji lekkiej.

Podręcznik z zasadami liczący 106 stron można pobrać z DropBoxa.Tom z zasadami magii zawiera następujące rozdziały: Stygmaty Chaosu, Magia, Modlitwy, Indeks.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 22 marca 2016

Podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 3 z 6.

Przygotowałam trzeci z sześciu tomów podręcznika w wersji lekkiej.

Podręcznik z zasadami liczący 102 strony można pobrać z DropBoxa.
Tom z zasadami ekwipunku zawiera następujące rozdziały: Ekwipunek, Najemne Ostrza i Postacie Dramatu, Indeks.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 16 marca 2016

Turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów. Sponsorzy - Kromlech!|Tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods. Sponsors - Kromlech!

Kromlech to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów!, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Katowicach, w klubie Inny Wymiar.

W ofercie Kromlech znajdziecie świetne figurki i bitsy które można wykorzystać zarówno w czasie gier w uniwersum Warhammer Fantasy jak i WH 40k.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Polubcie Kromlech!


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Kromlech pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na Danse Macabre.
Kromlech is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów!, which will take place on June 11, 2016 in Katowice, in the club Inny Wymiar.

The offer Kromlech you will find great figurines and bits that can be used both during the game in the universe of Warhammer Fantasy and WH 40k.

More details can be found on the website and on Facebook.

To like Kromlech!

A more detailed presentation of awards from Kromlech appear for some time as part of friday's reviews of the Danse Macabre.

 I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 2 z 6.

Przygotowałam drugi z sześciu tomów podręcznika w wersji lekkiej.

Podręcznik z zasadami liczący 103 strony można pobrać z DropBoxa.


Odnośniki do plików znajdziecie także w zakładce DOWNLOAD.Tom z zasadami kampanii zawiera następujące rozdziały: Elementy Terenu, Scenariusze, Zasady Opcjonalne, Kampania, Indeks.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 10 marca 2016

Fontanna - raport bitewny - Łowcy czarownic vs Zbrojne stado Zwierzoludzi|Fountain - after battle report - Witch hunters vs Marauders of Chaos

Przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

A dziś mam dla was raport bitewny z potyczki według zasad scenariusza Fontanna, którą wraz ze Szczerym rozegrałem na początku marca.
Be recalled that last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report by the rules scenario The Fountain, which together with Szczery I played in March. 

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battlePo rozstawieniu makiet i wystawieniu drużyn w strefach rozstawienia rozpoczęliśmy rozgrywkę.

Naprzeciw siebie stanęli wierni Sigmarowi Łowcy czarownic oraz chciwi, niemoralni i zepsuci do szpiku kości Grasanci Chaosu, plugawi heretycy noszący znak Slaanesha, którzy postanowili zagrabić dla siebie kosztowności ukryte w stojącej na miejskim rynku fontannie.
Then we set the battlefield and we put warbands in the deployment areas and we started the game.

Facing each other they stood loyal to Sigmar Witch hunters and greedy, immoral and corrupt to the bone Marauders of Chaos, vile heretics bearing the Mark of Slaanesh, who decided to grab for themselves valuables hidden in standing on the town square fountain.


Początek   |   Beginning


Rozgrywka rozpoczęli plugawi Grasanci Chaosu, którzy biegiem ruszyli w stronę stojącej na środku rynku fontanny.

Łowcy czarownic nie byli tak skorzy do pośpiechu.

Duchowni postanowili powierzyć los kompanii Protektorowi Imperium. Kapłani idąc powoli, w skupieniu odmawiali wersy Litanii Nienawiści. Moc zamknięta w słowach pobożnych psalmów otoczyła łowców czarownic Egidą Templariusza i pokrzepiła na duchu Oracją Prawości. Ponadto Inkwizytor odział się w utkaną ze światła i ognia Zbroja Sigmara, zaś oręż Prezbitera Sigmara napełniła Groza Sigmara.

Łowcy czarownic wzmocnieni mocą Młotodzierżcy ruszyli w stronę przeklętych Grasantów Chaosu a w ich oczach płonął słuszny gniew.

Gdy tylko wybrzmiały święte słowa Kusznik z Tilei celnym strzałem Oszołomił! jednego ze Slaangorów. Drugiego Zwierzoczłeka zaatakowały Psy bojowe. Niestety Książę Chaosu obdarzył swych ulubieńców mutacją Ciernie, które skutecznie wyeliminowały Psy bojowe z walki. Pierwsze zwierzę zostało WzA! na miejscu, a drugie padło w konwulsjach Powalone na ziemię!.
The battle started, let him be cursed, Marauders of Chaos, which run in the direction of The fountain standing in the middle of the market.

Witch hunters were not so eager to rush.

The priest decided to entrust destiny the company Protector of Empire. Priests walking slowly, intently recited verses Litany of Hate. Power closed in the words of pious psalms encircled witch hunters Aegis of Templar and fortified spirits Oration of Righteousness. In addition, the Inquisitor clothed in a woven with light and fire Armour of Sigmar, the weapon priest filled Terror of Sigmar.

Witch hunters strengthening the power of Heldenhammer walked toward the damned Marauders of Chaos and their eyes burned righteous anger.

As soon resounded sacred words Crossbowman from Tilea was Stunned! one of Slaangor. The second Beastman was attacked by Dogs. Unfortunately, the Prince of Chaos gave their favorites a mutation of Thorns, which effectively eliminated the Dogs out of the fight. The first Dog was the OoA! and the other died in convulsions Knocked down!.

Rozwinięcie   |   Battle


Grasanci Chaosu zaślepieni gorączką złota nie tracili czasu na modlitwy czy rzucanie zaklęć i pierwsi dotarli do fontanny wyprzedzając znacznie idąc powoli łowców czarownic. I tak bohaterowie służący pod sztandarem Slaanesha rozpoczęli przetrząsanie fontanny i odnaleźli w cuchnącej brei trzy znaczniki kosztowności.

Podczas gdy bohaterowie szukali łupów, stronnicy zaatakowali Sigmarytów...

Łowca czarownic odpowiedział ogniem i celnym strzałem z pistoletu pojedynkowego WzA! szarżującego Ogara Chaosu.

Mniej szczęścia mieli Flagelanci. Pierwszy z pokutników został WzA! przez szarżującego Slaangora, a drugi padł PnZ! celną salwą Cierni.

WzA! został także Pies bojowy którego dobił Czarnoksiężnik Chaosu.
Sigmaryci odpowiedzieli na atak Grasantów Chaosu ogniem i mieczem. Jeden z Łowców czarownic wykorzystując dogodne ustawienie swych towarzyszy oddał celny strzał do Czarnoksiężnika Chaosu i WzA! model heretyka....
Marauders of Chaos blinded by the gold rush lost no time in prayer or cast spells, and first came to The Fountain ahead of much walking slowly Witch hunters. And so the heroes serving under the banner of Slaanesh began searching through The Fountain and found a stinking slush three markers of valuables.

While the heroes were looking for the booty henchman attacked Sigmarites...

Witch hunter returned fire and shot a pistol OoA! a charging Chaos Hound.

Less fortunate were Flagellant. The first of penitents was the OoA! by a charging Slaangor and the other fell Knocked! a customs salvo of Thorns.

In addition, Warlock of Chaos knocked! the Dog.

Sigmarites have responded to attack Marauders of Chaos by fire and the sword. One of the Witch hunters using the suitable setting of of his companions gave good shot to the Warlock of Chaos and OoA! model heretic....

Zakończenie   |   End


...niestety nie dane było Łowcom czarownic dokończyć zbożnego dzieła, oto bowiem Grasanci Chaosu odnaleźli w fontannie czwarty znacznik kosztowności

Heretycy śmiejąc się z przewrotności losu zbiegli z pola bitwy dźwigając na swych barkach przeklęte złoto....
...Unfortunately it was not given Witch hunters complete godly work, behold Marauders of Chaos found in the fountain fourth marker of valuables...

Heretics laughing at the perversity of fate fled from the battlefield carrying on his shoulders the cursed gold....

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 9 marca 2016

Podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 1 z 6.

Przygotowałam pierwszy z sześciu tomów podręcznika w wersji lekkiej.
Podręcznik z zasadami liczący 63 strony można pobrać z DropBoxa.


Odnośniki do plików znajdziecie także w zakładce DOWNLOAD.Tom z zasadami zawiera następujące rozdziały: Współczynniki, Modele, Runda, Ruch, Strzelanie, Walka Wręcz, Psychologia, Zasady Specjalne, Kawaleria, Potwory, Rydwany & Powozy, Machiny Parowe, Lot, Machiny Wojenne, Indeks 


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 8 marca 2016

Turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów. Sponsorzy - Thomarillion!|Tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods. Sponsors - Thomarillion!

Thomarillion to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów!, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Katowicach, w klubie Inny Wymiar.

W ofercie Thomarillion znajdziecie świetne elementy do waloryzacji makiet i dioram.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Polubcie Thomarillion!

A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Thomarillion pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na Danse Macabre.
Thomarillion is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów!, which will take place on June 11, 2016 in Katowice, in the club Inny Wymiar.

The offer Thomarillion find great items for valuation mockups and dioramas.

More details can be found on the website and on Facebook.

To like Thomarillion!

A more detailed presentation of awards from Thomarillion  appear for some time as part of friday's reviews of the Danse Macabre. I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...