piątek, 29 stycznia 2016

Piekło pocztowe... - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Nagrody


Specjalne podziękowania dla:
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 22 stycznia 2016

Żelazna skrzynia - raport bitewny - Orkowie i Gobliny vs Khazadzi z Gór Krańca Świata|Iron chest - after battle report - Greenskins vs Dwarfs

Witajcie!

W minionym tygodniu wraz z Bahiorem rozegraliśmy w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49 trzy z pięciu scenariuszy turniejowych Piekło pocztowe, który odbędzie się 30 stycznia 2016 roku.


Poniżej znajdziecie raport z gry według scenariusza Żelazna skrzynia
Uprzedzam jednak, że będzie to bardzo krótki raport, bowiem rozgrywka w wyniku zdarzenia losowego zakończyła się w drugiej rundzie, ale po kolei...
Welcome!

Last week I met with Bahior to play the game Warheim FS. We went to the Inny Wymiar, where we played three of the five tournament scenarios. If any of you will be January 30, 2016 in Poland, I invite you to Katowice tournament Warheim FS.

Below I release unto you the first after battle report. The battle we played by the rules of the scenario Iron chest. I warn you, it will be a short report, because the battle by one random happenings ended in the second round ...

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

Zgodnie z założeniami scenariusza ułożyliśmy z makiet pojedynczą aleję, na środku której ustawiliśmy skrzynie reprezentujące rozbity, płonący powóz, wewnątrz którego ukryta została tytułowa Żelazna skrzynia.

Następnie w strefach rozstawienia wystaliśmy drużyny.

Tym razem w szeregach Krasnoludów znalazł się Żyrokopter, a ja wybierając Zielonoskórych postawiłem na jakość (buahaha) i oprócz trzech bohaterów (na zakup czwartego nie starczyło złotych koron) zatrudniłem Trolla oraz kupiłem Rydwan Orków.
According to the rules scenario, using a model of the ruins we laid a single avenue, at the center of which set the boxes representing wrecked, burning carriage, inside of which is hidden iron chest.

Next we put warriors in the deployment areas.

This time in a warband of Dwarves was new Gyrocopter. On the other hand I chose quality by selecting Greenskins (buahaha) and in addition to the three heroes (the purchase of four did not have enough gold crowns) hired a Troll and I bought Orc Chariot.


Przyznacie, że chłopaki świetnie się prezentują?! You must admit the guys had a great present?!

Początek   |   Beginning


Rozgrywkę rozpoczęli Krasnoludowie, którzy w takt silnika Żyrokoptera, dziarskim krokiem ruszyli w stronę płonącego powozu. Zwinny, napędzany parą śmigłowiec szybko dotarł do celu.

A gdy przyszła pora na ruch Zielonoskórych, przez nieboskłon przetoczył się gardłowy śmiech Khorna!

Rozgrywkę rozpocząłem od zdarzenia losowego!...
The game started Dwarves, who the rhythm Gyrocopter engine, a brisk step they moved toward the burning carriage. Nimble, steam-driven helicopter quickly reached its destination.

And when it is time to move Greenskins, by the firmament rumbled throaty laugh of Khorne!

The game started with a random happenings!...


Pan Krwi postanowił doświadczyć Herszta Zielonoskórych, a Czarny Ork (zgodnie ze swoją przewrotną naturą) nie zdał testu Siły - no bo co to za problem dla takiego dużego Orka wyrzucić 5+ na K6? Khorne decided to experience the Greenskin Big Boss, and Black Orc (in accordance with its perfidious nature) did not pass the strength test well, because what's the problem for such a large orc to throw 5+ on D6?

 
I tak oto niezbyt liczna (ale silna, bardzo silna!) drużyna Zielonoskórych została pozbawiona dowódcy, który został wyłączony z akcji! oraz rydwanu - bowiem zaprzęgnięte do pojazdu Dziki, gdy tylko poczuły trochę wolności postanowiły uciec z pola bitwy. And so not very a numerous (but strong, very strong!) warband Greenskins has been without a leader, who has been out of action! and lost chariot - because wild boar, when only felt a little freedom have decided to run away from the battlefield dragging the chariot.


Pozostali na polu bitwy Szaman i Debeściak ruszyli do przodu. Natomiast towarzyszący Zielonoskórym Troll, pozbawiony pełnych czułości i zrozumienia kopniaków Herszta, pogrążył się w odmętach głupoty i śliniąc się zaczął rysować na murach karykatury Krasnoludów, jako tuszu używając gęstego śluzu, który energicznie wydłubywał brudnymi paluchami z zakatarzonego nosa! Shaman and Big 'Uns, who remained on the battlefield, they moved forward in the direction the burning carriage. A Troll, who ran out full of tenderness and understanding kicks the Big Boss, was plunged into the depths of stupidity. The creature drooling began to draw a caricature of the Dwarves on the walls. Troll as the ink used thick mucus, which vigorously poked out their dirty fingers with a runny nose!

Rozwinięcie   |   Battle


Krasnoludowie, nieświadomi tego, że na drugim krańcu pola bitwy pewien Troll, z zapałem godnym lepszej sprawy, tworzył dzieło swojego życia, bez wytchnienia biegli w stronę płonącego powozu i stojącego nieopodal Żyrokoptera, którego pilot przeszukiwał już płonące szczątki powozu. Dwarves, unaware that on the other side of the battlefield a Troll, with enthusiasm worthy of a better cause, created his life's work, tirelessly running towards the blazing carriage and standing near the Gyrocopter, whose pilot has searched the flaming wreckage of the carriage.

Zakończenie   |   End


Ba. Krasnoludowie nawet nie mieli okazji dowiedzieć się, że o włos uniknęli zagłady. Bowiem Zielonoskórzy - opuszczeni przez Gorka, a na pewno pozostawieni przez Morka - nie zdali pierwszego testu rozbicia i gnając co sił na swoich koślawych nogach ruszyli za odjeżdżającym w tumanach kurzu rydwanem... Ha! The poor Dwarves did not even realize that avoided the inevitable annihilation from the hands of Greenskins. Because Greenskins - abandoned by Gork, and certainly left by Mork - they did not pass the first route test and ran to his crooked legs they followed the departing chariot in clouds of dust...

Sekwencja po potyczce   |   Sequence after battle

Na szczęście, dzięki Morkowi, a być może nawet dzięki Gorkowi, sekwencja po potycze okazała się łaskawa dla Zielonoskórych. Nie dość, że Herszt powrócił do zdrowia to jeszcze Orkom udało się znaleźć wystarczającą ilość Łupów! by zatrudnić drugiego Debeściaka.      
Fortunately, thanks Mork and perhaps even through Gork, post battle sequence proved to be kind to of Greenskins. Not only that Big Boss back to health is still Orcs managed to find enough Loot! to hire a second Big 'Uns.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 14 stycznia 2016

Skarbiec - raport bitewny - Orkowie i Gobliny vs Khazadzi z Gór Krańca Świata

Witam szanowne państwo-draństwo!

Kilka dni temu spotkałem się z Bahiorem w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49, gdzie przetestowaliśmy piąty scenariusz Skarbiec do turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe, który odbędzie się 30 stycznia 2016 roku.

Przygotowanie do bitwy 

Po rozłożeniu makiet i przygotowaniu stołu do bitwy, zgodnie z założeniami scenariusza na środku pola bitwy umieściliśmy Skarbiec oraz rozłożyliśmy znaczniki specjalne reprezentujące wejścia do tuneli.

Następnie Bahior wystawił broniących skarbca Khazadów na środku pola bitwy, a ja umieściłem Orków i Gobliny w jednej ze stref rozstawienia.

Zgodnie z założeniami scenariusza zadaniem Krasnoludów, którzy wygrali poprzednią rozgrywkę było obronienie skarbca, zaś zadaniem Zielonoskórych było przejęcie budynku.
Bahior tradycyjnie wystawił komplet ciężkozbrojnych bohaterów, wspieranych przez krasnoludzkich strzelców i wojowników klanowych, którzy stanęli naprzeciwko hordy 15 brudnych, brzydkich i zielonych... goblinoidów.

Początek

Rozgrywkę zgodnie z założeniami scenariusza rozpoczęła banda Zielonoskórych. Goblinoidy przed wykonaniem pierwszego kroku zdążyły zresztą stracić jednego ze Snotlingów, który w wyniku zdarzenia losowego został uwięziony w rozpadlinie, która najpewniej pojawiła się pod nogami Zielonoskórych w wyniku działania krasnoludzkich saperów.

Z niewiadomych przyczyn utrata Snotlinga rozjuszyła jednego z goblińskich łuczników, który uległ animozji i biegiem ruszył przed siebie. Niestety zezowaty Goblin najwyraźniej nie dostrzegł ściany, która nagle wyskoczyła mu na drogę, a na której zatrzymał się po pokonaniu kilku kroków. Pechowa ściana, w następnej rundzie stała się zresztą celem potoku klątw i przekleństw który obolały Goblin miotał powodowany kolejna animozją.

W tym czasie reszta Zielonoskórych podzieliła się na dwie niezbyt równe grupy i poczęła okrążać skupionych w centrum pola bitwy pokurczów.

Krasnoludowie widząc co się święci raz za razem posyłali w kierunku biegnących goblinoidów grad pocisków, jednak kule zdawały się omijać Zielonoskórych. Jedynie jeden ze Squigów został oszołomiony!.

Rozwinięcie


Panoszące się bez większego pożytku w kompanii Zielonoskórych nikczemne Gobliny za nic miały genialny w swej prostocie plan Herszta i nie mogąc doczekać się walki z Krasnoludami postanowiły pobić się między sobą. W wyniku nieopuszczającej Zielonoskórych animozji uzbrojony w trójząb Goblin został powalony na ziemię! przez swojego kamrata.

Nie popisał się także jeden z goblińskich łuczników, który biegnąc po schodach nie zdał testu tereny niebezpiecznego i padł na ziemię oszołomiony!.

W odróżnieniu od zdawałoby się nieco inteligentniejszych goblinoidów, nieskażone myśleniem Squigi zaczęły radzić sobie całkiem nieźle. Jeden z Paszczaków w wyniku przypadkowej i całkowicie niezamierzonej szarży najpierw powalił na ziemię! krasnoludzkiego Łamacza żelaza, następnie przetrwał szarżę nurkującą długobrodego Strzelca, a w końcu wyłączył z akcji! obu Krasnoludów.

Khazadowie na utratę swych towarzyszy odpowiedzieli wściekłym i wcale celnym ostrzałem. W wyniku salwy Herszt otrzymał jedną ranę, Ork i jeden z Debeściaków zostali wyłączeni z akcji!, a drugi Debeściak został oszołomiony!.Ledwo ucichł huk krasnoludzkich muszkietów, nad polem bitwy przetoczył się ryk Czarnego Orka, który drwiąc ze swych wrogów dał znak swym kamratom by rozpoczęli Łooomot!. Herszt i towarzyszący mu Ork zaszarżowali na Tana, którego oszołomiła! lawina ciosów, zaś zabójczo skuteczne Squigi zmiażdżyły w zębach pancerz Długobrodego i wyłączyły z akcji! starego Krasnoluda.

Nieco dalej i nieco wyżej Wojownik Klanowy powalił na ziemię! Snotlinga, zaś Inżynierowi udało się utrzymać morale i zachęcić Khazadów do ataku.

Niestety szarże nurkujące nie były dziś mocną stroną Krasnoludów. Dwóch niezdarnych długobrodych wojowników nie trafiło w przeciwników i Khazadzi upadli na ziemię, pierwszy z nich został Oszołomiony!, a drugi Powalony na ziemię!.

Znacznie lepiej wyszła Khazadom walka dystansowa, Krasnoludom udało się powalić na ziemię! Szamana i oszołomić! Goblina.

Zakończenie


W piątej rundzie walki Khazadowie uznali swoją porażkę i rozpoczęli odwrót pozostawiając w rękach Zielonoskórych skąpany we krwi Skarbiec wraz z ukrytymi wewnątrz tajemnicami...


I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 7 stycznia 2016

Piekło pocztowe... - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Regulamin
Na koniec chciałbym jeszcze podziękować:
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 6 stycznia 2016

Podręcznik do Warheim FS, wersja 2k6 (zweiksechs)

Witajcie,

Przygotowałem dla szanownego państwa-draństwa kolejną edycję podręcznika do gry Warheim FS, którą pozwoliłem sobie oznaczyć jako 2k6 i kryptonimem zweiksechs, ot taka fanaberia związana ze zmodyfikowaniem mechaniki rzutów na trafienie i zranienie.

Jeśli jeszcze ktoś z was jeszcze nie wie, Warheim FS to figurkowa gra bitewna (skirmish), przeznaczona dla dwóch i więcej graczy, osadzona w uniwersum Warhammer stworzonym przez brytyjską firmę GW

Warheim FS nie jest jednak oficjalnym produktem brytyjskiej firmy, a niekomercyjnym fanowskim projektem, nad którym od wielu lat, z waszym udziałem, mam przyjemność pracować.

W dużym skrócie i uproszczeniu mechanika Warheim FS to przede wszystkim odświeżenie zasad gry Mordheim o reguły 7 i 8 edycji gry WARHAMMER FANTASY BATTLE oraz najpopularniejszych zasad domowych (home rules), ale nie tylko. Wplotłem w grę także kilka pomysłów i patentów zapożyczonych z innych systemów, które występują w grze jako opcjonalne zasady zaawansowane i dobrze spełniają swoje zadanie, jakim jest urozmaicenie rozgrywki.

Akcja gry została przeniesiona z Miasta Potępionych o nieco ponad 500 lat do przodu i osadzona na północnych rubieżach Imperium, bezdrożach i osadach skażonych w czasie Burzy Chaosu plugawym dotykiem Mrocznych Potęg.

Gra Warheim FS przeznaczona jest dla dwóch lub więcej graczy, a do rozgrywki potrzebne są, poza podręcznikiem, także figurki i makiety najlepiej w skali 28 mm oraz znane z rozgrywek w WFB kostki i miarka z podziałką w calach.

W trakcie gry w Warheim FS gracze dowodzą zbrojnymi kompaniami (w skład których wchodzi od 3 do 20 modeli), a celem rozgrywki jest wygranie składających się na kampanię potyczek. Scenariusze umieszczone w podręczniku zostały podzielone na scenariusze miejskie (toczone wewnątrz murów zdobytych przez Hordy Chaosu miast) oraz scenariusze wiejskie (toczone poza murami miast w pobliżu niewielkich splądrowanych osad, pośród groźnych leśnych ostępów czy na niebezpiecznych imperialnych gościńcach).Warheim FS to figurkowa gra bitewna, a więc do toczenia potyczek będziemy potrzebować modeli i makiet oraz stołu albo innej płaskiej powierzchni, najlepiej o wymiarach 120 x 120 cm.

Rozegranie jednego scenariusza zajmuje w zależności od doświadczenia graczy i zaawansowania drużyny którą dowodzą od godziny do dwóch, czasem trzech. I choć Warheim FS pozwala na indywidualne rozgrywki, to największą zabawę zapewnia kampania. Możliwość różnorodnego rozwoju dowodzonej przez siebie drużyny zapewnia dużo frajdy i satysfakcji. W zależności od wyboru, gracz może kłaść nacisk na ilość wojowników w drużynie lub kosztem liczebności kompanii uzbrajać wojowników w lepszy oręż, pancerze ale także inny ekwipunek - w tym duży wybór przedmiotów magicznych. Ponadto drużyny dysponują dostępem do machin wojennych i pojazdów, które umiejętnie wykorzystane mogą przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść.

W grze ważna jest odpowiednia taktyka i strategia oraz umiejętne wykorzystanie atutów jakimi dysponują nasi wojownicy. Znaczenie ma także odpowiednie korzystanie z osłon jakie zapewniają makiety, czy właściwe wykorzystanie znajdujących się na polu bitwy obiektów specjalnych. 

Jeśli szanowne państwo-draństwo jest zainteresowane bardziej obszerną recenzją gry bitewnej Warheim FS to zapraszam do lektury wpisu autorstwa Sister of Mercy, który można znaleźć TUTAJ.

Przy okazji publikacji poprzedniej edycji podręcznika do gry, przygotowaliśmy dla szanownego państwa-draństwa wprowadzenie do gry Warheim FS, w którym wraz z Sister of Mercy krok po kroku omówiliśmy proces rekrutacji kompanii, przygotowanie do gry, rozgrywkę oraz następującą po niej sekwencję po potyczce.

Z kolei klikając w poniższy odnośnik szanowne państwo-draństwo może pobrać sobie pomoc dla graczy, to jest gotowy do wydruku plik zawierający zestawienie najczęściej używanych w czasie potyczek i bitew reguł, zasad specjalny oraz niezbędnych tabel.


Podręcznik do gry w Warheim FS w wersji 2k6 dostępny jest w dwóch wersjach: pełnej i lekkiej, która prócz wprowadzenia zwykłej czcionki, dodatkowo została podzielona na cztery części.

Ponadto, skoro szanowne państwo-draństwo domaga się zebrania w jednym miejscu listy zmian, które wprowadziłem w podręczniku do Warheim FS w wersji 2k6 od czasu poprzedniej edycji, to poniżej macie czego chcecie.

Od razu uprzedzam, że lista, która tak naprawdę nie jest listą, a zbiorem odnośników, może nie być kompletna. Szczerze pisząc, po raz kolejny zaniedbałem nieco ten aspekt, a zmiany które miały pojawiać się w jednym wątku, rozrzuciłem po wielu tematach. Ale nic to, spróbuję zebrać to wszystko do kupy.


Po pierwsze proponuję zapoznać się z erratą oraz wątkiem na forum Azylium, w którym w założeniu miały pojawić się wszystkie zmiany.

Po drugie w wersji 2k6 wprowadziłem zmodyfikowaną mechanikę rzutów na 
trafienie i zranienie.

Szanowne państwo-draństwo raz jeszcze raczy wybaczyć formę ale ze swej strony zapewniam, że następnym razem postaram się bardziej.      


DowNLoaD

Ponadto STĄD można pobrać plik w wersji rar zawierający podręcznik w wersji pełnej w formacie pdf, kartę drużyny oraz kartę pomocy.Ponadto STĄD można pobrać plik w wersji rar zawierający podręcznik w wersji lekkiej 2na1 w formacie pdf, kartę drużyny oraz kartę pomocy.


Pozdrawiam,
qc
***


Podręcznik WARHEIM FS jest tworzony, jako nieoficjalny, fanowski dodatek do uniwersum Warhammer. Znaki towarowe zostały użyte w tekście bez zezwolenia, jednak nie mają one na celu kwestionować ich przynależności do firmy Games Workshop. WARHEIM FS w pełni uznaje prawo autorskie i przynależność znaków towarowych. W miejscach, gdzie jest to możliwe podręcznik jest dostosowany do świata Warhammera i czyni to z pełną świadomością przynależności tego materiału do jego właściciela. Wszystkie postacie są fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do osób żyjących bądź zmarłych jest całkowicie przypadkowe.

***
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...