środa, 24 lutego 2016

Zmiany, zmiany, zmiany...

Ostatnio rzadko udzielam się zarówno na Azylium jak i na łamach Danse Macabre, a mam trochę zaległości.

Jak dobrze wiecie QC jakiś czas temu udostępnił nową wersję podręcznika do Warheim FS oznaczoną jako 2K6. I właśnie w tym podręczniku miały ukazać się zmiany o których napiszę poniżej. Niestety nie wyrobiłam się na czas i nie zdążyliśmy wprowadzić zmian przed turniejem Piekło pocztowe...

Ale turniej się odbył, pora więc zaktualizować podręcznik...

Poniżej w skrócie przedstawię wam główne zmiany, jakie wprowadziłam do zasad. Jak zauważycie, dotyczą one głównie drużyn ludzi.

  • Po pierwsze zdegradowałam Poruczników do stopnia Sierżanta, a wszyscy Sierżanci otrzymali zasadę specjalną Podoficer.
    Sierżant pojawił się także w szeregach kompanii Muszkieterów z Nuln.

  • Po drugie, wszystkie drużyny ludzi (poza Łowcami czarownic i Siostrami Sigmara) otrzymały dostęp do rydwanu...
  • ...oraz po trzecie, wszystkie drużyny ludzi otrzymały możliwość rekrutowania kawalerzystów - stronników.

I tak u Łowców czarownic Sióstr Sigmara jest to Rycerz zakonny.

 


Z kolei Żołnierze z Reiklandu oraz Muszkieterzy z Nuln dostali Rajtara, który wcześniej występował jedynie w szeregach Strażników dróg z Averlandu.

Ponadto Żołnierze z Reiklandu mogą wybierać pomiędzy Rajtarem a Flagelantami, zaś Piechota Morska z Marienburga pomiędzy Przepatrywaczem a Bukanierem (dawnym krasnoludzkim Kaprem).

Kolejna zmiana dotyczy Gladiatorów z Jałowej Krainy, który mogą wcielić w swoje szeregi Nomadę, który do tej pory występował wśród Zbrojnej chorągwi z Kisleva.

W przypadku Piechoty Morskiej z Marienburga wprowadziłam jeszcze jedną zmianę, a mianowicie obniżyłam cenę Harpuników do 35 zk i dodałam im zasadę specjalną zwiadowca.

Poprawioną edycję podręcznika można już pobrać w wersji RAR oraz PDF.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

wtorek, 23 lutego 2016

Załoga Zielonoskórych Kaprów

Załoga Zielonoskórych Kaprów to kolejna kompania Goblinów, która pojawiła się w Warheim FS

Poniżej szanowne państwo-draństwo znajdzie wstępną wersję zasad dla drużyny goblińskich piratów.

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i sugestie mile widziane!


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

piątek, 19 lutego 2016

Potyczka - raport bitewny - Łowcy czarownic vs Zbrojna kompania z Ostlandu|Skirmish - after battle report - Witch hunters vs Company from Ostland

Przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

Dziś mam dla was raport bitewny z potyczki, którą rozegrałem z Rafałem i jego Zbrojną kompanią z Ostlandu.
Be recalled that last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you after battle report from skirmish, which I played with Rafal and his Company from Ostland. 

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

To była pierwsza gra Rafała w Warheim FS dlatego rozegraliśmy podstawowy scenariusz, którego celem było rozbicie drużyny przeciwnika.

Po rozstawieniu makiet i wystawieniu drużyn w strefach rozstawienia rozpoczęliśmy rozgrywkę.
Because Rafał for the first time played in Warheim FS, we played a basic scenario, the purpose of which was to destroy the enemy warband.

Then we set the battlefield and we put warbands in the deployment areas and we started the game.

Początek   |   Beginning
Przez pierwsze kilka rund Łowcy czarownic i Zbrojna kompania z Ostlandu maszerowały ku sobie, sporadycznie i mało efektywnie ostrzeliwując się z broni dystansowej.

Duchowni na zmianę odmawiali modlitwy i rozpraszali modlitwy przeciwnika.

To było niczym cisza przed burzą... Ale burza zbliżała się szybko...
For the first few rounds the Witch hunters and Company from Ostland they marched toward him, firing sporadically and unsuccessfully with ranged weapons.

Priests of of Sigmar on both sides alternately recite prayers and dispel the enemy prayer.

It was like the calm before the storm... But the storm was coming soon...

Rozwinięcie   |   Battle...i miała kształt pysków Psów bojowych, które szczute przez Łowców czarownic niczym huragan uderzyły w Ostlandczyków. Psy bojowe zraniły dwóch przeciwników, a trzeciego Wyłączyły z akcji! kule wystrzelone z pistoletów przez Łowców czarownic. ...and looked like a jaws of Warhounds. Dogs embitter by the Witch hunters hit the Ostlanders like a hurricane. Warhounds wounded two opponents, and the third out of action by the bullets fired from a gun by one of the Witch hunters.

 
Burza rozpętała się na dobre. Kule i bełty niczym grad uderzały w ziemię, krew lała się strugami niczym ulewa, a huk wystrzałów odbijał się echem niczym grom, zagłuszając wichurę z krzyków rannych i umierających.

Zbrojna kompania z Ostlandu nie pozostała dłużna. Masywny Ogr zaszarżował na Flagelantów i WzA! jednego pokutników. Nieco dalej Ostladczycy opanowali się po ataku Psów bojowych i ranili jedno ze zwierząt, a drugie WzA!.
The storm unleashed in earnest. Balls and bolts like hail hitting the ground, blood pouring over streams like downpour, and gunshots echoed like thunder, drowning out the storm from cries of the wounded and dying.

Company from Ostland said as furiously. The Ogre charged on Flagelant and out of action one of the penitent. A little further Ostlanders regrouped after the attack dogs and wounded one of the animals, and the other out of action.


 

W sercach Łowców czarownic zapłonął święty gniew. Inkwizytor, Prezbiter Sigmara i Flagelanci zasypali Ogra gradem ciosów tak straszliwych, że stwór padł na ziemię krwawiąc z licznych ran. In the hearts of Witch hunters blazed holy anger . Inquisitor, Priest of Sigmar and Flagellant hit the Ogre blows so terrible that a powerful creature fell to the ground bleeding from multiple wounds.


 

Kolejne tury upłynęły na zaciętej, krwawej walce. Obywatele Imperium z zapamiętaniem przelewali krew w bratobójczej walce... The next round of have passed on the fierce, bloody battle. Citizens of the Empire in a frenzy shed their blood in the the fratricidal battle...

Zakończenie   |   End
Sigmar sprzyjał swym wiernym i pokornym sługom. Patron Imperium wykorzystał Łowców czarownic niczym narzędzie, którym ukarał Ostlandczyków za popełnione grzechy.

Gra zakończyła się zwycięstwem Łowców czarownic.
Sigmar favor his faithful and humble servant. Patron of the Empire used the Witch hunters like tool, which punished Company from Ostland for theirs sins committed.

The game ended with the victory of the witch hunters.

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 10 lutego 2016

Stacja pocztowa - raport bitewny - Orkowie i Gobliny vs Khazadzi z Gór Krańca Świata|Post office - after battle report - Greenskins vs Dwarfs

Witajcie!

W miniony tygodniu na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

Natomiast dziś mam dla was zaległy raport bitewny z potyczki Stacja pocztowa, którą wraz z Bahiorem rozegrałem w styczniu w ramach przygotowań do turnieju Piekło pocztowe....
Hello!

Last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

Today I have for you overdue after battle report of Post office, which along with Bahior I played in January in preparation for the tournament Piekło pocztowe...

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

Zgodnie z założeniami scenariusza postawiliśmy na środku stołu pięć budynków, które zostały losowo oznaczone znacznikami specjalnymi. Celem rozgrywki było odkrycie znaczników specjalnych i odnalezienie tego, który oznaczał Trafienie!, a więc i odnalezienie tytułowej Stacji pocztowej.

Następnie w strefach rozstawienia wystawiliśmy drużyny.
According to the scenario we put on the table five buildings that were randomly marked with special tags. The aim of the game was the discovery of specific markers and finding the one that meant Hit!, and thus find the title Post office.

Next we put warriors in the deployment areas.


Tym razem miejsce w rydwanie zajął Szaman Orków, ponadto udało mi się wcielić w szeregi drużyny także drugiego Debeściaka, tym samym zwiększając liczbę bohaterów do 4 modeli.

Natomiast szeregi Krasnoludów zasilili kolejni stronnicy.
This time, Orc Shaman took place in the chariot, moreover, I was able to supplement the ranks of the team for the second Big' Uns, thus increasing the number of heroes to 4 models.

While the ranks of the Dwarves joined the subsequent henchman.

Początek   |   Beginning
Rozgrywka rozpoczęła się nieszczęśliwie dla Krasnoludów. Po pierwsze, zgodnie z założeniami scenariusza, jeden ze stronników Krasnoludów zdradził i zdezerterował. Po drugie fortuna przypomniała o sobie i potwierdziła, że kołem się toczy.

Oto bowiem, podobnie jak w poprzednim scenariuszu, Mroczni bogowie postanowili rzucić wyzwanie śmiertelnikom - Nurgle upatrzył sobie Tana Krasnoludów i postanowił zawrzeć z nim Pakt przetrwania. Także tym razem wola przeklętych Władców Chaosu okazała się silniejsza i Tan Krasnoludów padł na ziemię powalony straszną chorobą.

Gdy Pan Zarazy odwrócił w końcu w swe zaropiałe oko od stojących naprzeciw siebie odwiecznych wrogów, Krasnoludowie i Zielonoskórzy ruszyli ku sobie...
The game started miserably for the Dwarves. Firstly, in line with the scenario, one of the supporters of Dwarfs he betrayed and deserted. Secondly fortune reminded of himself and confirmed that it is fickle.

For behold, as in the previous scenario, the Dark Gods decided to challenge mortals - Nurgle set its sights Dwarf Lord and decided to conclude a pact of survival. Once again, the will of the damned Lords of Chaos was stronger and Dwarf Lord fell to the ground knocked terrible disease.

When the Plague Lord at the end of his abscessed eye of facing each other ancient enemies, Dwarves and Greenskins moved towards each other...

Rozwinięcie   |   Battle

...by wśród pełnych gniewu i nienawiści okrzyków zewrzeć się w boju.

Zielonoskórzy wspomagając się magią oraz odpowiadając na zew Łooomotu! zaszarżowali na Krasnoludów. Troll uderzył w stojący na ziemi Żyrokoptem, zaś Szaman wjechał Rydwanem w szeregi Krasnoludów. Szarżujący Zielonoskórzy uderzyli w Krasnoludów i pomocą Gorka, a może nawet Morka zdruzgotali Długobrodych, wybijając ich do nogi.
...that among full of anger and hatred shouts close in battle.

Greenskins supporting magic and answering the call of WHAAA! charge for the Dwarves. Troll hit the standing on the ground Gyrocopter, the Shaman entered the ranks of the Chariot of the Dwarves. A charging Greenskins hit the Dwarves, and with the help of Gork, and maybe even Morka, crushed Longbeards...

Zakończenie   |   End

Szczególnie widowiskowo zakończył się lot Żyrokoptera. Pilot maszyny oślepiony wymiocinami Trolla stracił panowanie nad Żyrokopterem i rozbił się odnosząc bardzo poważne obrażenia...
Zielonoskórzy triumfowali!
Especially spectacularly ended gyrocopter flight. Pilot blinded vomit Troll lost control and crashed gyrocopter give very serious injuries...

Greenskins triumphed!

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 4 lutego 2016

Piekło pocztowe... - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Relacja z turnieju

Dziś mam dla was relację z turnieju WARHEIM FSPIEKŁO POCZTOWE…, który odbył się w klubie Inny Wymiar w Katowicach w dniu 30 stycznia 2016 roku.Wprowadzenie
Szanowne państwo-draństwo wybaczy, ale zanim przejdę do właściwej relacji z turnieju pozwolę sobie napisać kilka zdań wprowadzenia.

Pomysł zorganizowania turnieju padł już kilka lat temu, jednak brak odpowiedniego lokalu i zaplecza makietowego skutecznie odsuwał w czasie realizację wydarzenia. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie 2015 roku wraz z przystąpieniem do klubu Inny Wymiar, bowiem klub dysponuje zarówno przestronnymi pomieszczeniami, jak i odpowiednią ilości stołów oraz makiet, które można wykorzystać podczas gier w WARHEIM FS, co możecie zobaczyć czytając raporty bitewne z potyczek stoczonych w klubie.

Gdyby szanowne państwo-draństwo było zainteresowane do zapraszam do klubu, który mieści się w Katowicach przy ulicy Dębowa 49. A jeśli przyjdziecie w czwartek po południu, to z przyjemnością zagramy z wami w WARHEIM FS.

Dodatkową motywacją do zorganizowania turnieju, było zainteresowanie graczy, którzy dość aktywnie udzielają się na forum Azylium.

Organizacja
Ponieważ PIEKŁO POCZTOWE… to pierwszy turniej, który miałem przyjemność zorganizować oraz pierwszy w którym miałem wziąć udział postanowiłem zapytać mądrzejszych ode mnie jak to zrobić.

Skontaktowałem się z Kapitanem Hakiem oraz Skavenblight, którzy w swoim życiu zorganizowali niejeden turniej i w niejednym brali udział. I tak dzięki uprzejmości Hakostwa otrzymałem dostęp do programu sędziowskiego, który bardzo ułatwił mi sędziowanie, a cenne uwagi zawarte w emailu pomogły przeprowadzić turniej sprawnie i w przyjemnej atmosferze.

Wiedząc już gdzie i mniej więcej jak, pozostało ustalić jeszcze kiedy – i tak w grafiku imprez klubu Inny Wymiar w dniu 30 stycznia 2016 roku pojawił się wpis WARHEIM FS.

Po zabezpieczeniu lokalu i makiet oraz ustaleniu terminu nadszedł czas na zorganizowanie nagród. Jedną z rad jakich udzielił mi Kapitan Hak, był pomysł napisania emaila do polskich firm produkujących figurki, makiety i zestawy waloryzujące. A gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to mamy światowej klasy producentów, którzy tworzą naprawdę świetne modele. No i zasypałem producentów emailami oraz prywatnymi wiadomościami na portalach społecznościowych… I nie musiałem długo czekać na odpowiedź.

O hojności sponsorów, wśród których znalazły się firmy HobbyZone, Kromlech, lootpile, MaxMini, MiniMonsters oraz Ristuls Extraordinary Market, Scibor Miniatures i Werewoolf Miniatures, możecie przekonać się oglądając zamieszczone poniżej zdjęcia oraz śledząc wpisy, które co piątek publikuję na łamach Danse Macabre, a w których prezentuję nieco bardziej szczegółowo nagrody, które trafiły już w ręce uczestników.

Niestety w tej beczce miodu trafiła się też łyżka dziegciu, bowiem dwie przesyłki zaginęły gdzieś w Królestwie Chaosu Poczty Polskiej…

Choć ustawianie stołów i rozłożenie makiet zaplanowaliśmy na sobotni poranek, to dzień przed turniejem postanowiliśmy spotkać się wieczorem w klubie Inny Wymiar by zamknąć sprawy organizacyjne. W trakcie spotkania wraz z Bahiorem, Grishem, Findarem oraz Szczerym i Torinem przygotowaliśmy stoły do gry i podzieliśmy oraz spakowaliśmy nagrody. Hojność sponsorów pozwoliła przygotować upominek dla każdego z uczestników.

W tym miejscu chciałbym także podziękować za pomoc Thorashowi, który przygotował oprawę graficzną turnieju w postaci widocznych w okołoturniejowych wpisach plakatów, a także widocznych na zdjęciach dyplomów i identyfikatorów.


Turniej
PIEKŁO POCZTOWE… zgodnie z założeniami rozpoczęliśmy o 09.00 rano. Po przybyciu na miejsce uczestników, załatwieniu formalności i wręczeniu identyfikatorów rozpoczęły się rozgrywki.

W turnieju wzięło udział 14 graczy, którzy dowodzili 12 różnymi drużynami:

01. Areo, Kęty, Jaszczuroludzie z Lustrii, Prestiż drużyny 111
02. Bahior, Chorzów, Zbrojne stado zwierzoludzi, Prestiż drużyny 107
03. Benek, Kęty, Krwawe Smoki, Prestiż drużyny 110
04. Doman, Chorzów, Leśni Elfowie z Athel Loren, Prestiż drużyny 116
05. Findar, Katowice, Krwawe Smoki, Prestiż drużyny 111
06. Grish, Będzin/Sosnowiec, Siostry Sigmara, Prestiż drużyny 112
07. Inkofon, Gliwice, Khazadzi z gór krańca świata, Prestiż drużyny 107
08. Krnąbrny, Będzin, Kult Karmazynowej Czaszki, Prestiż drużyny 111
09. Pepe, Kęty, Nieumarły tabor ludu Strigosu, Prestiż drużyny: 113
10. Radzik, Sosnowiec, Elfowie Wysokiego Rodu, Prestiż drużyny 125
11. Raven, Katowice, Krwawe Smoki, Prestiż drużyny 110
12. Redek, Kęty, Klan Mors, Prestiż drużyny 127
13. Szczery, Ruda Śląska, Zbrojna chorągiew z Kisleva, Prestiż drużyny 143
14. Torin, Katowice, Kult Dzieci Zagłady, Prestiż drużyny 88
Uczestniczy stoczyli ze sobą 5 bitew, z których każda mogła trwać nie dłużej niż 90 minut. Tylko w jednym przypadku, w czasie rozgrywania 3 scenariusza – Naprzód! To priorytet… potyczka pomiędzy Ravenem i Radzikiem zakończyła się po czasie remisem.

Poniżej przygotowałem dla was zdjęcia z turnieju oraz tabele przedstawiające parowanie graczy i wyniki uzyskane po każdej z rozgrywek.Konkurs modelarski 

Po zakończeniu turnieju zorganizowaliśmy także szybki i spontaniczny konkurs modelarski, który wygrał Areo, drugie miejsce zajął Grish, a trzecie ex aequo Pepe oraz Redek i Torin.A na zdjęciu poniżej nagrody, które otrzymali uczestnicy turnieju......oraz pierwsza trójka:Podsumowanie i plany na przyszłość 

Rozciągnięte w czasie przygotowania do turnieju zajęły mi niemal dwa miesiące. W tym czasie głównie z pomocą forumowiczów z Azylium oraz czytelników Danse Macabre napisałem także pięć scenariuszy turniejowych, według których toczyły się rozgrywane w czasie PIEKŁA POCZTOWEGO… potyczki.

Sprawdziła się także wypracowana przez graczy MORDHEIM formuła turnieju, a więc podział na 5 bitew, ograniczenie czasowe do 90 minut, a przede wszystkim system Małych Punktów i Dużych Punktów.

Nie sprawdził się natomiast system dobierania przeciwników, który zaproponowałem w turniejowych scenariuszach. O ile dobrze to wyglądało z punktu widzenia fabularnego – bowiem sytuacja w każdej kolejnej potyczce wynikała z poprzedniej – to w czasie turnieju nie wyglądało już tak dobrze. Takie, a nie inne zestawienie przeciwników było po części spowodowane także tym, że w miarę możliwości starałem się nie wystawiać przeciwko sobie znajomych/rodziny.

Następnym razem powrócimy do dobierania przeciwników przede wszystkim na podstawie zdobytych w czasie turnieju punktów.

Przeglądając forum Azylium i czytając relacje z turnieju, opublikowane między innymi na blogach Diariusz RPG oraz Fantasy w miniaturze, nie zauważyłem także by uczestnicy uskarżali się na jakieś poważniejsze niedociągnięcia, więc jak na pierwszy raz chyba nie było źle?

Na koniec raz jeszcze dziękuję sponsorom turnieju HobbyZone, Kromlech, lootpile, MaxMini, MiniMonsters oraz Ristuls Extraordinary Market, Scibor Miniatures i Werewoolf Miniatures za nagrody dla uczestników. Hakostwu za pomoc merytoryczną. Thorashowi za oprawę graficzną, a Bahiorowi, Grishowi, Findarowi oraz Szczeremu i Torinowi za pomoc w przygotowaniach turnieju.

Na następny turniej WARHEIM FS zapraszam w czerwcu, a więcej informacji pojawi się na Azylium i Danse Macabre w marcu.

Galerię zdjęć z turnieju PIEKŁO POCZTOWE... znajdzie także TUTAJ.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...